BullhoundMedia

Genom våra många år i den grafiska branschen och på reklambyråer har vi skaffat oss en bred erfarenhet inom koncept och reklamkommunikation.
Vi vill att våra kunder ser oss som samarbetspartner i affärslivet istället för en leverantör av kommunikationstjänster. Vi vet att långsiktiga samarbeten leder till hållbara varumärken.

Bland våra kunder finns startups, fastighetsförvaltare & logistikföretag, myndigheter och börsnoterade bolag – en härlig blandning av B2B och B2C.

Läs mer på hemsidan: www.bullhoundmedia.se

Business Staging

Vi är managementkonsulter med olika specialiteter, som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring varumärkesfrågor, organisationskultur och ledarskap.
Som rådgivare och operativt bollplank är vår roll att analysera idéer, dra slutsatser som utmynnar i att en handlingsplan upprättas och aktiviteter påbörjas.
Vi har stor erfarenhet från t ex Bank och Finans, bemanningsbranschen, försäljning mot konsument- och producentmarknaderna, offentlig sektor, public service samt utbildningsbranschen

2013 gav vi ut Kokbok för färgstarka varumärken, som är en pedagogisk handbok i hur man skapar framgångsrika varumärken.

Läs mer på hemsidan: www.business-staging.se